by Tui Atua Tupua Tamasese

Speeches written by His Highness Tui Atua Tupua Tamasese

‘Aua ne’i faasino’esea

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Ao o le Malo Fonotaga a le Pasefika mo ē maua i aafiaga tumau, Apia, 21 Fepuari 2017) Fai a’u ma sui o le Malo ma...

‘Aua ne’i faasino’esea (To not exclude): Building a more inclusive and equitable Pacific for persons with Disabilities

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Opening Remarks, 5th Pacific Regional Conference on Disability, Tanoa Tusitala Hotel, Apia, Samoa, 21 February 2017) On...

125 years of Seventh-Day-Adventism in Samoa

(His Highness Tui AtuaTupuaTamaseseTa’isi Efi, Lalovaea, Apia, Samoa, 3 December 2016) I am grateful for the invitation to share with you today in the...

125 Tausaga o le Lotu Aso Fitu i Samoa

(Tui Atua Tupua Tamasese, Ao o le Malo o Samoa) ( Lalovaea, 3 Tesema 2016) Ou te momoli atu le faafetai tele i le valaaulia o ma’ua tatou te auai faatasi i...