‘Aua ne’i faasino’esea

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Ao o le Malo

Fonotaga a le Pasefika mo ē maua i aafiaga tumau, Apia, 21 Fepuari 2017)

Fai a’u ma sui o le Malo ma tagata Samoa ou te faatalofa atu ai ma le agaga faaaloalo i ē uma ua auai mai i lenei fonotaga.  E matuā faafiafiaina le agaga ona ua lautogia a’u e faia se ‘upu e tatala aloa’ia ai ia lenei fonotaga. Ua ou filifilia le ‘upu “faasino’esea” ma le “tu ma le aga” e ‘auga i ai ia la’u tautalaga.  E māfua ona e uso ma aiga ia upu nei.

Ou te faamālūlū atu ona ua ‘ave le faamuamua i le gagana Samoa.  E māfua ina ia faamautūina le mau, afai o le a tatou fau se si’si’omaga e lē faailoga tagata ma e pulea ma le amiotonu i le Pasefika, mo tagata e maua i aafiaga tumau, e ao lava ona pu’epu’emaua e le fe’au ia le tu ma le aga ma le namu Samoa.  Ma, e maualafia lea pe a momoli i la tatou lava gagana.

E māfua le matua o le tautalaga “’Aua ne’i faasino’esea”, ona o le uiga tonu lea o le ‘upu “inclusive” lea e faatāua i Lipoti a le Ofisa.  E faapefea ona faasino’esea?  E mafai ona faasino’esea e le ‘upu, e le pupula, e le faaleoga, e le fogi o le isu, i le tatū o  vae.

E faamatala atili le ‘upu “faasino’esea” pe a tuu faafeagai ma faatusatusa ma le upu ‘pele’ po o ‘pelega’.

O le mafuaaga o ‘upu, ’pele i upu, pele i ‘ai, pele i foliga, pele i aga, ona o molimau ia o pelega o le mafaufau ma le agaga.  E pele le si’osi’omaga e mafana ma tausaafia ona e tumu i le alofa, agalelei ma le talitĪgā.

‘Ese mai lea mai se si’osi’omaga e maua gatā ai le pele ma le pelega ona e faasino’ese, faasinomia ma faailoga tagata.

I le mau a Samoa, o se mea leaga le faasino’esea e tagata ae sili atu ona leaga le faasino’esea o le tagata o ia lava.  E fia faalauteleina ia lenei mau i se tala i le toeaina o le matou aiga.  Ua matua, vaepi’o, toe leai se to’alua, ae o se matai faitauina o le nuu.

Na fai le toeaina i le ta’ita’i o le ‘aumaga, e faamaopoopo ane le ‘aumaga i le taeao na sosoo ai i se maota o le nuu ma faatali mai ai.  O le a alu e faamalamalama i le afafine o le Faifeau; a mae’a ona fo’i ane lea e fai se tala.

I le taeao na sosoo ai, na alu ai le toeaina ua fai lana faamalamalamaga i le Faifeau ma lona faletua.  Ona fai atu lea o le Faifeau, Ia e finagalo malie, e lē faia e ma’ua le tonu.  Ae o le a fe’au le teine, ona sau lea e te saunoa i ai.  O le a avatu lava e le teine le tali o lau faamalamalamaga.

Ona sau lea o le teine ua fai atu i ai le faamalamalamaga a le toeaina.  Ae fai mai le teine, o oe o le alii maualuga o le nuu ma o se lagona vāivāi e lē onomea ma agavaa a’u e fai ma tausialii o lau afioga.  Ae sa’ili ane se tama’ita’i e iloga i le atunuu e talafeagai ma lau afioga.

Ona fai ai lava lea o fetalia’iga a le toeaina ma le tama’ita’i.  Mai le 8 i le taeao se’ia oo i le 3 i le aoauli, e lē maluelue le finagalo o le tama’ita’i.

Ona faapea lea o le toeaina, Ua siliga.  Ua tatau ona faamuta!  A o le fesili, e faapefea ona faai’u?  Auā fā’i o le tama’ita’i ma lona aiga, a o le ‘aumaga o loo faatali mai.

Tilotilo atu le toeaina i le paepae i talatu o le fale, ona aga’i lea i ai.  Liliu mai lona tulai’u, punou ma sisi le ‘ie ma ‘alaga mai, “Se’i tilotilo mai  lava po ua ta le fia!”

Ina ua mae’a lana sauniga, ona aga’i loa lea i le fale o le ‘aumaga.  Fesili atu le ta’ita’i o le ‘aumaga, “Ua ā?”  Tali le toeaina, “Pagā lea ua mele la’u faamalamalamaga!”  Fai mai loa le ta’ita’i, “Ia, usu le pese!”

Ua leaga! Ua malaia!

Ua taea! Ua leaga!

Faamoe ia o le toa, soia le toe malaga!”

I le tu ma le aga a Samoa, o se luma i le matai, o le luma lava lea i le aiga ma le nuu.  Ma afai e mele se faamalamalamaga a se tamalii faapea i se nuu i aso anamua, o se mea tūgā, ona e aafia ai le gafa ma le tala faasolopito.

Ma le isi, e talatuu mai le faasino’esea e isi, i lo le faasino’esea e le tagata o ia lava.

O le lu’itau i le ta’ita’i ma le ‘aumaga, pe faapefea ona salani le to’atūgā?  Ua fai ma vaifofō le lagi o le pese, ma fai faleaitu ma faigasiva.  Auā o se tasi o latou galuega ‘autū, o le pola puipui ma faamalumalu i o latou alii.

Ua faasino’ese e le tama’ita’i ia le toeaina ina ua ia mele lana faamalamalamaga.  Ae talatuu lana faasino’ese i lo le faasino’ese e le toeaina o ia lava, pe a na faapea e avea sona lagona ua faalumalumaina, e taumamao ai  ia ma lona aiga mai le ekalesia ma le nuu.

O se isi molimau o le tu ma le aga a Samoa i le faasino’esea.

A fai ni siva tetele po o faafiafiaga a nuu, e lē faasino’esea le vaepi’o, le isupū, le tauaso, auā o i latou o le ‘auga o faigamea.  Auā e toe nonofo lava i latou ma fai a latou faleaitu i lo latou tauaso, i lo latou isupū, i lo latou limamutu.

O le uiga o na faleaitu ma tifiga, o le tatalo.  “Le Atua ‘aua e te faasino’esea a’u, auā ou te maua lo’u toomaga ma lo’u to’afilemu i lo’u talia o lau faasoa.”

Se’i taia fo’i fai le taualuga.  Toetoe lava e sisiva uma tagata.  Sisiva loomatutua ma toeaiina. Afai ua faigatā le La, po ua faigatā le maamaa, ona sisiva mai lea i totonu o fale po o lalo o laau.  ‘Ae o le ‘auga ma le sini o lenei faafiafia, e leai se isi e faasino’esea.

Ona faai’u atu ai lea o a’u upu.

‘Aua tatou te faasino’esea ia ē maua i aafiaga tumau po o ē auma’ia.  A ia tatou opogi ma ‘apo’apo mai.  Pei ona tima’i Keriso:  “E moni ou te fai atu ia te outou, aua na faia e outou i le tasi o e aupito itiiti o o’u uso nei, o a’u lea ua outou faia i ai”.

 

Ia faatasi mai le Atua i taualumaga o le fonotaga.

 

Soifua.