Felela Malisi 129 Tausaga i Samoa

St Marcellin Champagnat – O le alofa e leai sona tua’oi (Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Mulivai Cathedral 6 June 2017) I le taligasua mulimuli a...

Marist Brothers 129 Years in Samoa

St Marcellin Champagnat – A Heart that knew no bounds (Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Mulivai Cathedral, 6 June 2017) At Jesus’ final meal with His...

O le malo e mamalu, o le malo e filemu (Samoan Hymn EFKS) – A nation that has dignity is a nation that has peace

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Independence Day Speech, Apia, 01 June 2017) It was the custom of our forbears that when a special moment was...

O le Malo e mamalu, o le Malo e filemu

Ao o le Malo, Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Tuto’atasi – Apia, 01 Iuni 2017 O le aga masani a le ‘au matutua, a tu se loma o se taeao faitauina,...