Archives by date

You are browsing the site archives by date.

‘Aua ne’i faasino’esea

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Ao o le Malo Fonotaga a le Pasefika mo ē maua i aafiaga tumau, Apia, 21 Fepuari 2017) Fai a’u ma sui o le Malo ma...

‘Aua ne’i faasino’esea (To not exclude): Building a more inclusive and equitable Pacific for persons with Disabilities

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Opening Remarks, 5th Pacific Regional Conference on Disability, Tanoa Tusitala Hotel, Apia, Samoa, 21 February 2017) On...