by Masiofo Filifilia

Speeches written by Masiofo Filifilia

LAUGA KERISIMASI

(Tui Atua Tupua Tamasese Taisi Efi, Ao o le Malo) Fai mai le muagagana, e foa’i e le Atua le filo i lē lalaga ma le faatuatua.  E faapitoa i tinā ma le...

Christmas Message 2016

(TuiAtuaTupuaTamaseseTa’isi, Head of State of Samoa)   An ancient proverb says, “Weave in faith and God will provide the thread”. Our mothers are...

O Tina ma le Tapua’iga (Samoan)

Masiofo Filifilia Tamasese Mafutaga Faletua o le Aufaigaluega EFKS, Papauta, 17 Mati 2010 PESE 152: Iesu e, malie loto… O le fesili taligatā mo a’u, pe ou...

Samoa Library Association

SAMOA LIBRARY ASSOCIATION Filifilia Tamasese, Nelson Memorial Library 29 April 2009 A library at least for me, is a building which houses a collection of...