Archives by date

You are browsing the site archives by date.

125 years of Seventh-Day-Adventism in Samoa

(His Highness Tui AtuaTupuaTamaseseTa’isi Efi, Lalovaea, Apia, Samoa, 3 December 2016) I am grateful for the invitation to share with you today in the...

125 Tausaga o le Lotu Aso Fitu i Samoa

(Tui Atua Tupua Tamasese, Ao o le Malo o Samoa) ( Lalovaea, 3 Tesema 2016) Ou te momoli atu le faafetai tele i le valaaulia o ma’ua tatou te auai faatasi i...