Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Language, Vision and Divine Designation in our Faasamoa

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Head of State of Samoa, Keynote Address, Ephiphany Pacific Trust, 10 July 2016, Auckland, New Zealand) I was asked to...

E iloa le lima lelei o le tufuga i le soofau: Navigating culture, public health service and leadership

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Head of State of Samoa, Keynote Address, Auckland Regional Public Health Service Conference, 11 July 2016, Auckland, New...

HOS Marist Speech ENGLISH

E OSO A’E PEA LE LA Tui AtuaTupuaTamaseseTa’isiEfi, Tuutuu i le Loloto, 23 Iulai 2016 CELEBRATION OF THE 200 YEARS SINCE ESTABLISHMENT OF THE MARIST...

HOS Marist Speech SAMOAN

E OSO A’E PEA LE LA (Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Tuutuu i le loloto, 23 Iulai 2016) FAAMANATUINA O LE 200 TAUSAGA TALU ONA FAATUINA LE SOSAIETE A...