LAUGA KERISIMASI

(Tui Atua Tupua Tamasese Taisi Efi, Ao o le Malo) Fai mai le muagagana, e foa’i e le Atua le filo i lē lalaga ma le faatuatua.  E faapitoa i tinā ma le...

Christmas Message 2016

(TuiAtuaTupuaTamaseseTa’isi, Head of State of Samoa)   An ancient proverb says, “Weave in faith and God will provide the thread”. Our mothers are...

125 years of Seventh-Day-Adventism in Samoa

(His Highness Tui AtuaTupuaTamaseseTa’isi Efi, Lalovaea, Apia, Samoa, 3 December 2016) I am grateful for the invitation to share with you today in the...

125 Tausaga o le Lotu Aso Fitu i Samoa

(Tui Atua Tupua Tamasese, Ao o le Malo o Samoa) ( Lalovaea, 3 Tesema 2016) Ou te momoli atu le faafetai tele i le valaaulia o ma’ua tatou te auai faatasi i...