Head of State Christmas Speech 2015

...

Closing Ceremony of the 2011-2015 Parliamentary Term

(Head of State of Samoa Address, His Highness Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Ti’afau, 29 January 2016) Through God’s love and grace we have today...

O le Tapunia aloa’ia o le Nofoaiga lona XV a le Palemene 2011-2015

(Ao o le Malo, Tui Atua Tupua Tamasese Efi, Ti’afau, 29 Ianuari 2016) Ua limata’ita’iina mai i tatou e le alofa tunoa o le Atua i le faai’uga o le...

Arise and shine! Jesus is coming!

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Ao o le Malo, Fonotaga a le Ekalesia Aso Fitu i Lalovaea, 30 Setema 2015) “Tula’i ia, inā malamalama ia! O loo...

Arise and Shine, Jesus is coming!

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Head of State of Samoa, Opening Remarks, South Pacific Division Seventh-Day-Adventist ChurchAnnual Conference, 30...