MOLIMAU: KOKO TUGAGA LEAUMOANA WINTERSTEIN

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, malumalu EFKS Vaiala, 23 Aukuso 2016) O Koko o le tama’ita’i Safune. E faapa’i mālū atu iā Tofaeono, Asi ma le...

Language, Vision and Divine Designation in our Faasamoa

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Head of State of Samoa, Keynote Address, Ephiphany Pacific Trust, 10 July 2016, Auckland, New Zealand) I was asked to...

E iloa le lima lelei o le tufuga i le soofau: Navigating culture, public health service and leadership

(Tui Atua Tupua Tamasese Ta’isi Efi, Head of State of Samoa, Keynote Address, Auckland Regional Public Health Service Conference, 11 July 2016, Auckland, New...

HOS Marist Speech ENGLISH

E OSO A’E PEA LE LA Tui AtuaTupuaTamaseseTa’isiEfi, Tuutuu i le Loloto, 23 Iulai 2016 CELEBRATION OF THE 200 YEARS SINCE ESTABLISHMENT OF THE MARIST...